m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top
m

Política de privacitat

  |  Política de privacitat

Aquesta política de privacitat té com a finalitat facilitar informació sobre com es tracta “ROSA CERVETO-MARTA MAS, S.L.” les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DE TRACTAMENT

 • “ROSACERVETO-MARTA MAS, S.L.”
 • Doña Rosa-María Cerveto Valls, titular del DNI/NIF 37.645.024-G.
 • Passeig Colón, número 18, baix, codi postal 08002, Barcelona (Espanya)
 • +34 933.193.361

 • rgpd@grao.info

Finalitats del tractament

 • Gestionar qualsevol tipus de consulta, queixa, pregunta o necessitat d’informació.

 • Proporcionar serveis de comerç i distribució de mobles, electrodomèstics d’il·luminació i altres articles per a la llar.

 • Realitzar la facturació dels serveis prestats i gestionar el cobrament dels mateixs.

 • Enviar butlletins promocionals sobre els productes i / o serveis i comunicacions informatives i corporatives de “ROSA CERVETO-MARTA MAS, S.L.” que puguin ser del seu interès.

 • Respondre a la seva sol·licitud per poder participar en els nostres processos de selecció i ofertes de treball.

PRINCIPALS BASES LEGITIMITZADORES

 • Execució del contracte.

 • Consentiment.

 • Compliment d’obligacions legals.

Drets

 • Entre d’altres, dret d’accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat de les dades, dret a oposar-se al tractament en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en cas que el tractament es basi en l’interès legítim.

Origen

 • Proporcionat pel titular.

Jo. RESPONSABLE DE TRACTAMENT

Qui és el responsable de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les seves dades personals és l’empresa “ROSA CERVETO-MARTA MAS, S.L.” , establerta a Barcelona, Passeig Colón, número 18, baixa,codi postal número 08002, provistantun NIF (N.I.F.) B-60.999.976 i la següent adreça de correu electrònic: rgpd@grao.info i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Full B-138462 Tom 28678 Foli 182 (d’ara endavant,el”ResponsabledelTractament”).

II. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Tractem les seves dades amb les següents finalitats:

• Gestionar qualsevol tipus de consulta, queixa, pregunta o necessitat d’informació.
• Prestar serveis de comerç i distribució demobles, electrodomèstics d’il·luminació i altres articles per a la llar.
• Realitzar la facturació dels serveis prestats i gestionar el cobrament delsserveis.
• Enviar butlletins promocionals sobre els productes i / o serveis i comunicacions informatives i corporatives de “ROSA CERVETO-MARTA MAS, S.L.” que puguin ser del seu interès.
• Respondre a la seva sol·licitud per poder participar en els nostres processos de selecció i ofertes de treball.

És obligatori que ens facilitis totes les teves dades?

Quan se sol·licitin dades per tramitar les seves sol·licituds, s’informarà de la naturalesa necessària de les dades que es considerin imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud realitzada.

Durant quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals que ens faciliti es conservaran mentre es mantingui la relació professional o comercial i no ens sol·liciti la seva supressió. En tot cas, les seves dades podran conservar-se durant el termini legal que sigui aplicable en qualsevol moment perquè els interessats puguin complir amb la normativa vigent.

Els currículums que ens faciliti seran destruïts si no s’ajusten als perfils requerits pel responsable del tractament, o es conservaran durant un termini màxim d’un any, en cas que el Responsable consideri que pot ser interessant per a futurs processos de selecció per a l’empresa o qualsevol client. En aquest cas se li informarà i se li sol·licitarà el consentiment en el moment oportú.

III.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és respondre a la seva sol·licitud d’informació, a la contractació dels serveis sol·licitats l’execució dels serveis contractats o la gestió del seu currículum.

IV. DESTINATARIS

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les seves dades seran incorporades a la base de dades pertanyent al Responsable del Tractament i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal, ni cedides a països o organitzacions internacionals sense el seu consentiment exprés.

No obstant això, per a l’acompliment dels nostres serveis, pot ser necessari compartir les seves dades amb proveïdors o professionals col·laboradors que, en tot cas, estiguin subjectes a la corresponent obligació de confidencialitat i deure de secret professional.

V. DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’informem que té els següents drets:

1. Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
2. Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
3. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
4. Dret d’oposició al tractament.
5. Dret a la portabilitat de les dades.
6. Dret a retirar el consentiment prestat

Pot fer efectius aquests drets en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant una comunicació per escrit a l’empresa “ROSA CERVETO-MARTA MAS, S.L.” amb domicili social a Barcelona, Passeig Colón, número 18, baix,codi postal 08002, facilitada amb CIF (N.I.F.) B-60.999.976o enviant un correu electrònic a la següent adreça:rgpd@grao.info.

A més, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el Responsable ha tractat les seves dades en contravenció d’aquesta Política de Privacitat o de qualsevol altra normativa aplicable relacionada.

Actualització març 2021.